Tegevuse kaudu õppimine

Saada taotlus!

Meie projekti "Digitaalne muundumine kodanike kaasamiseks" noortevahetusprogrammi käigus koolitatakse innovaatiliste ja köitvate meetoditega välja Euroopa kodanike kaasamise ja osaluspõhise juhtimise projektide eestvedajate järgmist põlvkonda.

Üheksapäevase perioodi jooksul 17.–25. augustil 2021 on viiel noorel inimesel kuuest osalevast riigist võimalus disainida ja ellu viia lahendusi päriselus esinenud, kodanike kaasamisega seotud probleemidele fiktiivses demokraatlikult juhitavas organisatsioonis. Osalevad noored tegutsevad organisatsiooni nõukogu liikmetena ja proovivad leida lahendusi organisatsiooni juhtimisprobleemidele, toetades ja inspireerides samaaegselt oma projektimeeskonna liikmeid.

Projekti lõppedes on osalejatel hea praktiline kogemus tõhusate kodanike kaasamise projektide loomiseks ning hea arusaamine sellest, kuidas saavad organisatsiooni juhid organisatsiooni liikmeid strateegia ja tegevuskava väljatöötamisse demokraatlikult kaasata. Programmi põhifookus on tehnoloogiliste tööriistade rakendamisel. Osalejad õpivad neid tööriistu tõhusates ja kõikehõlmavates kaasamisprotsessides rakendama.

Programmi korraldab Sihtasutus Citizen OS ning seda rahastatakse Euroopa Solidaarsuskorpuse programmist Erasmus+. Seda arendatakse ja esitletakse kuue osaleva riigi kuue organisatsiooni koostöös:

Osalejad peavad olema 18–30-aastased ning nende suuline inglise keele oskus peab olema vähemalt tasemel A2. Ideaalsel kandidaadil on kodanike kaasamise projektide algatamse või neis osalemise kogemus, huvi nende projektide algatamise või korraldamise vastu või seotus noorteorganisatsiooniga.

Kui oled osalemisest huvitatud või tahad lihtsalt programmi kohta lisateavet saada, siis palun võta ühendust meie partnersuhete ja kogukonna juhi Anett Linnoga.

Projekti toetab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Erasmus+ programmist. www.euroopanoored.eu.