Kuvatõmmis platvormist

Miks ma ei pääse gruppi või teemasse, kuhu mind on kutsutud?

Kutsutud teemasse ja gruppi pääseb ainult selle Citizen OS kontoga, mis on registreeritud sama meiliaadressiga, kuhu kutse saadeti.

Gruppi või teemasse ligipääsu saamiseks tuleb teha järgmist:

 1. Klõpsa kutses olevale lingile, et pääseda teemasse või gruppi.

 2. Logi sisse või registreeri konto sama meiliaadressiga, millele kutse saadeti, vastavalt sellele, kas Sul on juba konto loodud või mitte:

 • Kui Sul on juba loodud Citizen OS konto sama meiliaadressiga, millele kutse saadeti, logi selle kontoga sisse.

või

 • Kui Sul veel ei ole loodud Citizen OS kontot meiliaadressiga, millele kutse saadeti, loo selle meiliaadressiga uus konto.

Mõned näpunäited:

 • Kui logid sisse sotsiaalmeedia kontoga, näiteks Google´i või Facebookiga, pääsed gruppi või teemasse ainult sellisel juhul, kui Sinu sotsiaalmeediakonto on registreeritud sama meiliaadressiga, mille kaudu Sind gruppi või teemasse kutsusti.
 • Võimalust logida sisse ID-kaardi/Mobiil-IDga pakutakse ainult siis, kui oled eelnevalt loonud Citizen OS konto ja digitaalselt allkirjastanud vähemalt ühe korra selle kontoga. Kui Sa pole eelnevat teinud, pakutakse sisse logimiseks ainult emaili võimalust.
 • Kui Sa pole kindel, millise meiliaadressiga Su Citizen OSi konto on loodud, või mis kontoga Sa oled sisse logitud, saad seda vaadata “Minu konto” alt vasakul menüüribal.

Screenshot of the platform.

Screenshot of the platform.

Kas ma saan teada, mitu inimest on hääletanud, kui hääletus veel kestab?

ah, hääletanud inimeste arvu saab näha nii hääletuse ajal kui ka pärast hääletamise lõppu. Tulemusi kuvatakse numbriliselt ja need on anonüümsed.

Hääletanud inimeste arvu nägemiseks:

 1. Mine teemasse ning klõpsa teema ülaservas olevale “Hääleta” nupule.

 2. Paremal üleval nurgas “Häält loetud” vaates kuvatakse loetud hääli numbriliselt.

Privaatses teemas kuvatakse kahte numbrit. Esimene (vasakpoolne) number näitab, mitu inimest on hääletanud ning teine (parempoolne) number näitab, mitu inimest on teemaga liitunud.

Avalikus teemas kuvatakse ainult ühte numbrit, mis näitab, mitu inimest on oma hääle andnud.

Kuvatõmmis platvormist.

Kas ma saan hääletuse ajal näha, kes on hääletanud ja kes mitte?

Ei, hääletuse ajal ei saa näha, kes on hääletanud ja kes mitte, kuid teema administraator saab hääletustulemused nimeliselt peale hääletuse lõppemist.

Hääletuse ajal saab administraator tegevusvoo alt näha, kes on teemaga liitunud või teemat kommenteerinud. Tegevusvoog asub vasakul menüüribal “Minu konto” all. Hääletanud inimeste kohta jääb tegevusvoos anonüümne jälg, kus kuvatakse kuupäev ja kellaaeg, millal hääl anti, kuid hääle andnud inimese nime ei kuvata.

Peale hääletuse lõppemist saab teema administraator alla laadida koondaruande hääletustulemustega, kus kuvatakse ka hääletanud inimeste andmed. Sõltuvalt hääletuse tüübist kuvatakse hääle andnud inimese andmed kas isikukoodi või Citizen OS-i kasutajatunnusena.

Miks me lubame ainult anonüümseid hääletusi:
Citizen OS-i seisukoht on, et nii hääletusel osalemine kui ka osalemata jätmine on mõlemad seisukohad. Võib juhtuda, et inimene ei nõustu küsimuse püstitamisega või valikvastustega ning tegemist ei pruugi olla inaktiivsusega. Kui teema algataja soovib utsitada neid inimesi, kes hääletanud ei ole, siis võetakse sellega ära võimalus väljendada oma seisukohta hääletamata jätmisega ning see vähendaks inimeste valikuvabadust ja privaatsust. Samal põhjusel ei näe keegi personaalset valimisaktiivsust valimiste ajal riigis.

Kuvatõmmis platvormist

Mis kujul ja missuguseid andmeid kuvatakse digiallkirjastamisega hääletustulemuste failis?

Digiallkirjastamisega hääletamisel saab teema administraator hääletustulemused alla laadida BDOC failina, mis sisaldab allolevat infot:

Final.bdoc konteiner sisaldab:

 • document.docx - teema sisu fail, mis ei sisalda manuseid,
 • __metainfo.html - metaandmete fail, mis sisaldab teema ID-d ja hääletuse ID-d,
 • .html failid, mis sisaldavad hääletuse valikuid nimeliselt,valikute ID-d ja teksti,
 • iga kasutaja hääle konteinerid,
 • valikuline CSV fail.

CSV fail -- (comma separated values) ehk tabelfail kus iga hääletaja kohta on rida koos tema poolt tehtud valikuga. Rida koosneb hääle andmise ajast, nimest, isikukoodist, kasutaja tehtud valikud ja iga valiku faili nimetus.

Siin on näide CSV faili ühest reast:
Thu Jan 21 2021 13:51:07 GMT+0200 (Eastern European Standard Time),PNOEE-112233444,JAAK ERVIN ÜKSJALG-VÄRAV,"Kaks,Kolm","Kaks.html,Kolm.html"

Kuvatõmmis platvormist

Mis failitüübid tuleb mul alla laadida, et digiallkirjastatud hääletustulemused esitada Äriregistrile, Riigikogule või kohalikule omavalitsusele?

Äriregister aktsepteerib ainult BDOC konteinerit, mis ei sisalda CSV faili. Peale hääletamise lõppemist tuleb alla laadida BDOC fail, mis ei sisalda CSV faili ning esitada kogu konteineri sisu Äriregistrile.

Riigikogu ja kohalikud omavalitsused aktsepteerivad BDOC konteinerit, mis sisaldab CSV faili. Peale hääletuse lõppemist tuleb alla laadida BDOC fail, mis sisaldab CSV faili ning esitada kogu konteineri sisu Riigikogule või kohalikule omavalitsusele.

Kuvatõmmis platvormist

Kas süsteem teavitab mind, kui mõni meiliaadress, mille sisestasin teemasse või gruppi kutsumiseks, saadetakse tagasi?

Ei, kui Sa saadad kutse meiliaadressile, mida ei eksisteeri, siis süsteem Sind sellest ei teavita.

Mõned vihjed, mida tähele panna, et kõik inimesed saaksid kutsed kätte:

 • Enne kasutajate kutsumist gruppi või teemasse tuleks veenduda, et sisestatud meiliaadressid on korrektsed ning kasutusel;
 • Palun veendu, et kõik sisestatud meiliaadressid on õiges formaadis (õige kuju on hallo@mail.com mitte näiteks hallo@mail). Vastasel juhul meie süsteem ei aktsepteeri seda ning kutse välja ei lähe.
 • Saadetud kutseid saab vaadata “Minu grupid” või “Minu teemad” lehelt, klõpsates üldinfo vaates “Kasutajad” nupule. Meiliaadressid, millel ei ole tegelikku saajat (mille formaat on õige, kuid mis on vigaselt sisestatud), kuvatakse nimekirjas kui “Ootel” meiliaadressid.

Kuvatõmmis platvormist.

Mis on manuse maksimaalne maht ja missugused failitüübid on lubatud üles laadida?

 • Ühe manuse maksimaalne maht on 50 MB.
 • Ühe teema juurde saab lisada kuni 10 faili.
 • Lubatud failitüübid üleslaadimisel on 'txt', 'pdf', 'doc', 'docx', 'ddoc', 'bdoc', 'odf', 'odt', 'jpg', 'jpeg', 'img', 'png', 'rtf', 'xls', 'xlsx', 'ppt', 'pptx', 'pps', 'xlt'.

Kuvatõmmis platvormist

Millal saadab Citizen OS välja automaatsed teavitused kasutajatele?

Automaatselt saadab Citizen OS välja teavitused kolmel juhul:

 • Kui inimene lisatakse gruppi, saab ta kutse grupiga liitumiseks. Enne inimeste gruppi lisamist soovitame seal avaldada vähemalt ühe teema, kuna vastasel juhul jõuavad kutse saanud inimesed tühja gruppi, mis võib tekitada segadust.
 • Kui inimene lisatakse teemasse, saab ta kutse teemaga liitumiseks.
 • Kui gruppi lisatakse uus teema, saadab süsteem kõikidele grupi liikmetele kutse teemaga liitumiseks.

Teistes olukordades ei saada süsteem välja automaatseid teavitusi. Näiteks, kui Sa saadad teema hääletusele, tuleb Sul teemas osalejatega ise ühendust võtta ning teavitada neid, et teema on hääletamisel.

Kuvatõmmis platvormist

Miks ma ei saa Internet Exploreri kaudu siseneda?

Kuna Internet Explorer on ajale jalgu jääv brauser ning sellest töökindlamaid brausereid on tasuta saadaval (näiteks Chrome või Firefox), ei toeta Citizen OS Internet Exploreri platvormil töötamist.

Microsoft lõpetab peagi Internet Exploreri toetamise ning on ka ise hakanud inimesi suunama uuema Edge brauseri peale.

Kuvatõmmis platvormist

Kuidas Citizen OS end rahastab, kui platvorm on tasuta?

Citizen OS-i tuluallikateks on kogu senise tegevusaja jooksul olnud projektipõhised toetused ja eraisikute annetused.

Suurima osa kuludest on esimese kuue tegevusaasta jooksul katnud üks Eesti tehnoloogiamaastikul väga tuntud eraisikust filantroop.

Tulevikus on kindlasti võimalik nii teenustasude, täiendavate eraisiku annetuste kui ka mõnede platvormi tasuliste lisafunktsioonide pealt laekuv tulu.

Citizen OS on ja jääb sotsiaalseks ettevõtteks, see tähendab, et kasumit ei taotleta ja kui see peaks kunagi tekkima, siis investeeritakse see tagasi organisatsiooni eesmärkide ja missiooni elluviimisesse.