FAQs for our organisation.

We’ve put together this list of Frequently Asked Questions for the Citizen OS Foundation.
If you are looking for insider tips on using our co-decision platform, then the Help Centre is located here.

Kiri kasutajatoele

Kuvatõmmis platvormist

Kuidas Citizen OS end rahastab, kui platvorm on tasuta?

Citizen OS-i tuluallikateks on kogu senise tegevusaja jooksul olnud projektipõhised toetused ja eraisikute annetused.

Suurima osa kuludest on esimese kuue tegevusaasta jooksul katnud üks Eesti tehnoloogiamaastikul väga tuntud eraisikust filantroop.

Tulevikus on kindlasti võimalik nii teenustasude, täiendavate eraisiku annetuste kui ka mõnede platvormi tasuliste lisafunktsioonide pealt laekuv tulu.

Citizen OS on ja jääb sotsiaalseks ettevõtteks, see tähendab, et kasumit ei taotleta ja kui see peaks kunagi tekkima, siis investeeritakse see tagasi organisatsiooni eesmärkide ja missiooni elluviimisesse.