Koostöö muutuste nimel.

Ühendame innovaatiliste e-demokraatia projektide ja osalusprojektidega töötamiseks jõud erinevate riikide organisatsioonidega.

An active citizen who believes that her participation in political issues has an impact.

Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistav 2023. aasta taotlusvoor

Projekti eesmärk on uurida ja analüüsida Citizen OS-i kahe põhitegevuse võimalikke arengusuundasid ning paika panna tegevuskava nende elluviimiseks järgneva 1-3 aasta jooksul.

Vaata lisa

Pilt põlevast lambipirnist, mida ümbritsevad ringina neli väiksemat punast mulli. Iga mulli sees on järgmise mulli suunas näitav nool.

Demokraatia Kaitsjate Kiirendi

Meie peamine 10-kuuline kodanikujuhtimise programm noortele aktivistidele. Selles hübriidprogrammis õpivad osalejad kavandama ja ellu viima kodanikuaktiivsuse projekte ning harjutama osalusjuhtimise oskusi.

Vaata lisa

Aktiivne kodanik, kes usub, et suudab poliitilistes küsimustes kaasa rääkides ühiskonnaelu mõjutada.

Talve- ja suvekoolid

Kursus "Digital Innovation for Civic Engagement Projects" on korraldatud koostöös Tallinna Ülikooliga nende suve- ja talvekoolide raames. Kümnepäevane kursus õpetab kogukondade ja kodanikualgatuste liikmetele, kuidas kaasata rohkem inimesi aruteludesse ja otsustusprotsessidesse, kasutades selleks tehnoloogilisi vahendeid.

Vaata lisa

Naise ülakeha vasakul pool, naine vaatab ekraani mitme akna all seisvate erinevate inimestega.

Osalevate noortejuhtide võrgustik

Citizen OS-i India tütarorganisatsioon PYLN teeb koostööd India organisatsioonide ja häktivistidega, kellel on meiega ühesugune nägemus osaluspõhise juhtimise edendamisest.

PYLN toetab ja kaasloob tegevuspõhiseid teadusalgatusi. Niisugusteks algatusteks on näiteks kampaaniad, petitsioonid, alt-ülesse suunatud otsustusprotsessid ning rohujuuretasandi algatused.

Vaata lisa

Aktiivne kodanik, kes usub, et suudab poliitilistes küsimustes kaasa rääkides ühiskonnaelu mõjutada.

Erasmus+ noortevahetus

Meie noortevahetusprogrammis ʻDigital Transformation for Civic Engagementʼ õpivad Euroopa järgmise põlvkonna juhid praktiliste ʻlearning by doingʼ meetodite abil kodanike kaasamise projektide kavandamist ja osalusjuhtimist.

Vaata lisa

EuroChangemakers

See 18-kuuline projekt on loodud praegusel, COVID-19-ajastul tekkinud osalusdemokraatiaga seotud katsumuste ületamiseks. Projekti osaks on avalikud häkatonid, uus platvorm, noortevõrgustik ning põhimõtete ülevaatedokument.

Vaata lisa