Koostöö muutuste nimel.

Ühendame innovaatiliste e-demokraatia projektide ja osalusprojektidega töötamiseks jõud erinevate riikide organisatsioonidega.

Aktiivne kodanik, kes usub, et suudab poliitilistes küsimustes kaasa rääkides ühiskonnaelu mõjutada.

Kodanike kaasamise digitaalne muundamine.

Meie uus Erasmus+ noortehvahetusprogramm koolitab välja Euroopa kodanike kaasamise projektide kujundamise ja osalusdemokraatia valdkonna liidreid, kasutades kaasavaid ja praktikapõhiseid õppemeetodeid.

Vaata lisa

EuroChangemakers

See 18-kuuline projekt on loodud praegusel, COVID-19-ajastul tekkinud osalusdemokraatiaga seotud katsumuste ületamiseks. Projekti osaks on avalikud häkatonid, uus platvorm, noortevõrgustik ning põhimõtete ülevaatedokument.

Vaata lisa

Pilt põlevast lambipirnist, mida ümbritsevad ringina neli väiksemat punast mulli. Iga mulli sees on järgmise mulli suunas näitav nool.

Kodanikuhäktivistide kogukond.

  1. aastal käivitasime selle rahvusvahelise kogukonna eesmärgiga jagada teadmisi ja ideid e-demokraatia ning koostööpõhise otsustelangetamise teemadel.
Vaata lisa

Naise ülakeha vasakul pool, naine vaatab ekraani mitme akna all seisvate erinevate inimestega.

Osalevate noortejuhtide võrgustik.

Citizen OS-i India tütarorganisatsioon PYLN teeb koostööd India organisatsioonide ja häktivistidega, kellel on meiega ühesugune nägemus osaluspõhise juhtimise edendamisest.

PYLN toetab ja kaasloob tegevuspõhiseid teadusalgatusi. Niisugusteks algatusteks on näiteks kampaaniad, petitsioonid, alt-ülesse suunatud otsustusprotsessid ning rohujuuretasandi algatused.

Vaata lisa