Miks võiksid meid toetada?

Citizen OS soovib elada maailmas, kus igaüks saab osaleda lugupidavates aruteludes. Maailmas, kus me saame ühiselt otsuseid teha ning teha oma häält kuuldavaks teemadel, mis mõjutavad otseselt meie enda elu ja heaolu.

Meie visiooni elluviimiseks pakume inimestele ja kogukondadele avatud kaasotsustamisplatvormi, et nad saaksid osaleda kohalikes, riiklikes ja isegi ülemaailmsetes aruteludes.

Korraldame ka erinevaid üritusi - kodanikuhäkatonid, suve- ja talvekoolid, demokraatiafestivalid ja palju muud. Me teeme koostööd paljude suurepäraste, sarnaselt mõtlevate organisatsioonidega, et toetada kodanikuaktiivsuse algatusi kogu maailmas.

Kõik, mida me teeme, teeme inimeste ja kogukondade heaks. Me usume, et demokraatia ja kodanikuosalus peaksid olema kättesaadavad kõigile ja kõikjal.

Kuidas kasutame sinu annetust?

Me suuname kõik panused platvormi arendamisse ja hooldusse, rahastades nii inimesi kui ka selle aluseks olevat tehnoloogiat ning tagades, et meie avatud lähtekoodiga Citizen OS platvorm on kõigile vabalt kättesaadav.

*Kahjuks ei saa käesoleval hetkel su annetust tulumaksust maha arvata, kuna Citizen OS ei ole veel kantud tulumaksusoodustusi saavate mittetulundusühingute nimekirja, mis oleks kinnitatud Maksu- ja Tolliameti otsusega. Praegu töötame selle kallal ja loodetavasti saame peagi teada anda, et olukord on muutunud.

Võimalused toetamiseks

1

2

Pangaülekanne

Konto omanik

Citizen OS Foundation

Konto nr

EE887700771003693989

Pank

AS LHV Pank
Tartu mnt 2, 10145 Tallinn

BIC/SWIFT

LHVBEE22

Pangakood

689