Meie missioon.

Et võimalikult paljud inimesed saaksid osaleda viisakates ja sisukates aruteludes.

Soovime soodustada kollektiivseid otsuseid küsimustes, mis inimeste heaolu otseselt mõjutavad.

Meie missioon

Aktiivne kodanik, kes usub, et suudab poliitilistes küsimustes kaasa rääkides ühiskonnaelu mõjutada.

Soovidele vastav tulevik.

Riigid loodavad keeruliste sotsiaalsete probleemide lahendamisel üha enam kodanike abile.

Ja ka inimesed ise soovivad üha enam ühiskonnaelus kaasa lüüa.

Üheskoos saame poliitika 21. sajandisse tuua ja tehnoloogia abil osalusdemokraatia rolli suurendada.

Löö kaasa

Viime oma väärtused ellu.

Meie põhiväärtused – läbipaistvus, kaasamine ja sihikindlus – kajastuvad kõiges, mida teeme.

Meie meeskonnas pole hierarhiaid, tarkvara on avatud lähtekoodiga ja selle loomise aluseks oli põhjalik uurimistöö.

Proovi kohe